திங்கள், 28 நவம்பர், 2011

ஒரு கேள்விபால் விலை.
பேருந்து கட்டணம்.
மின் கட்டணம்.

ஆகாசத்திற்கு உயர்த்திய
அம்மாவிடம்
ஒரு கேள்வி :

வொய் திஸ் கொலவெறி?