வியாழன், 19 ஜனவரி, 2012

KEY


இந்தத் தெலுங்குப் படம் என்னை மிகவும்
வசீகரித்தது. எவ்வித மசாலாக்களும்
இல்லாப் படம்.

ஒன்பது பேர்கள்.
ஒரு வேலைக்கான எழுத்துத் தேர்வு.
கேள்வித்தாளில் வெறுமை.
கேள்வியைக் கண்டுபிடித்து
பதில் எழுத வேண்டும்.
சில விதிகள்.
சில விதிமீறல்கள்.
90 நிமிடங்கள்.

சுவராஸ்ய விரும்பிகள்
தவற விடக் கூடாத்
திரைப் படம்.