புதன், 2 பிப்ரவரி, 2011

If I rise...[Dido:]
In your life, you’re mad
In your car, you're sad
O' your taller now I've found
Hold your fire course
O' your fallen out
Go and sow your courses

[A R R:]
If I rise, they are on my drive
If I believe, it's more than it is
More than it is

[Dido:]
If I rise, one more chance
All our dreams, more than this
O' your taller now I've found
Hold your fire course
O' your fallen out
Go and sow your courses

[A R R:]
If I rise, they are on my drive
If I believe, it's more than it is
It's more than it is

[Chorus:]
If I thought I wanted more
Get the life more
Just one more call
Though I've never lost
Believe I don't care
Never again

[A R R & Dido:]
If I rise, they are on my drive
If I believe, it's more than it is
It's more than it is

[Chorus:]
If I thought I wanted more
Get the life more
Just one more call

[Dido:]
If I believe, there's more than this
Anymore than this

டேனிபாயல் இயக்கத்தில்
வந்திருக்கும் 127 Hours -ல்
ரஹ்மான், டிடோவுடன்
இணைந்து பாடியிருக்கும்
பாடல் இது.
லிரிக்ஸ் புரிந்து கேட்டால்
மிக அற்புதம்.
கோரஸ் அதி உன்னதம்.
இந்த வருடமும்
ஓர் இந்தியருக்கு
ஓரிரு ஆஸ்கார்
வசப்படுமா?
நம்பிக்கை..நம்பிக்கை.

3 கருத்துகள்:

சுசி சொன்னது…

வசப்படும். எல்லாரும் நம்புவோம்.

r.v.saravanan சொன்னது…

வசப்படும்.

நிலாமகள் சொன்னது…

சுகனுக்கு விமர்சனக் கட்டுரை எழுதியனுப்பிய போது (127 Hours ) பாரதிக்குமாருக்கும் நம்பிக்கையும் ஆவலுமிருந்தது. நினைப்பதெல்லாம் நடந்துவிட்டால்... இருக்கட்டும் ... வேறொன்றுக்கு காத்திருக்கலாம்.