புதன், 17 மார்ச், 2010

5 கேள்விகள்
1. இழப்பு உறுதி என்று தெரிந்து தானே
அரசு Nuclear Damage Bill க்கு
ஒப்புதல் அளிக்கத்துடிக்கிறது ?

2. மகளிர் மசோதாவால் மிகவும்
பயனடையப் போவது மகளிரா?
ஆடவரா?
3. அடிப்படைக் கல்வி குறித்து
விவாதிக்கப்படாமைக்குக்
காரணம் எல்லோருடையக்
குழ்ந்தைகளும் படித்து முடித்து
வேலையில் சேர்ந்து விட்டார்களா?

4. புதிதாக மதம் மாறுபவர்கள்
தாய் மதம் குறித்து ஆக்ரோஷமாய்
விமர்சனம் எழுப்புவது ஏன்?

5. அன்று Memonto வின் xerox
Ghajini.
இன்று Chetan Baghat ன் Xerox
3Idiots.
பிறர் உழைப்பைத் திருடலாமா
Mr.AmirKhan?

கருத்துகள் இல்லை: