செவ்வாய், 9 மார்ச், 2010

OSCAR

AVATAR படம் பார்க்கும் போது பிரமிப்பு மட்டுமே
ஏற்பட்டது. அது தொழில் நுட்பத்தால் ஏற்பட்ட
பிரமிப்பு. ஒப்பிடுவது சரியில்லை என்றாலும்
TITANIC பார்த்தபோது ஏற்பட்ட நெகிழ்வு இதில்
இல்லை. ஆனால் அனைத்து பத்திரிக்கைகளும்
உச்சக்கட்ட புகழ்ச்சியை அவதாருக்கு வழங்கின.
ஆகச் சிறந்த படம் இதுவென தீர்ப்பு வழங்கின.
மனசுக்கு நெருடலாய் தான் இருந்தது.
Oscar Result தெரிந்ததும்தான் அது விலகியது.
KATHRYN BIGELOW தன்னுடைய
THE HURT LOCKER க்காய் சிறந்த டைரக்டர் மற்றும்
சிறந்த படத்திற்குமான விருதைப் பெற்றிருக்கிறார்.
இவ்விருது பெற்ற முதல் பெண்மணி இவரே.
மகளிர் தினத்தில் விருது கிடைத்தது சிறப்பு.

THE HURT LOCKER நகரமும் இல்லாத கிராமமும்
இல்லாத எஙகளூருக்கு எப்போது வரும் என்று
தெரியாத சூழலில் படத்துக்குச் சம்பந்தமில்லாச்
செய்தி ஒன்று சொல்லவேண்டியுள்ளது.

இப்போட்டியில் தோல்வியடைந்த அவதார்
டைரக்டர் JAMES CAMERON ன் முன்னாள்
மனைவிதான் KATHRYN BIGELOW.

இதுதான் POETIC JUSTICE என்பதா?