சனி, 20 மார்ச், 2010

எழுத்தாள நண்பர்கள்
ப்ரகாஷ்
நா.விச்வநாதன்
தஞ்சாவூர்க் கவிராயர்
சி.எம்.முத்து
ஹரணி
சுந்தர்ஜி
புத்தகன்
ரிஷபன்
கிருஷ்ணா
சுப்ரமண்யன் ரவிச்சந்திரன்
கேவிஎஸ்
கலைமணி
சீதளா

என் நண்பர்கள்
என்பதற்காக மட்டும்
சொல்லவில்லை.

இவர்களைத்
தேடி மூழ்கினால்
முத்துக்கள் நிச்சயம்.