புதன், 3 மார்ச், 2010

சர்ச்சை

தனி மனிதர் கடவுளாக்கப் பட்டதின்
பின் விளைவுகளில் ஒன்றுதான்
நித்யாவின் முகமூடி கிழிக்கப் பட்டது.
சிலருக்கு அதிர்ச்சி.
சிலருக்கு கொண்டாட்டம்.
சமீபத்திய செய்தியான
மார்க்சிய தலைவரின்
தற்கொலையை விட
நித்யாவின் sex scandal
பொதுமக்கள் மத்தியில்
பிரபலமானதின்
பின்னணியில் ஏதேனும்
உளவியல் காரணம்
இருக்கக்கூடுமோ?
Do you have any justification
Mr.Sigmand Freud?

கருத்துகள் இல்லை: