வியாழன், 13 மே, 2010

ஒரு வேண்டுகோள்


இதனால்
யாவருக்கும்
தெரியப்படுத்தும்
வேண்டுகோள்:
தயவு செய்து
சுறா படம்
குறித்த
குறுஞ்செய்தியை
எவரும்
அனுப்ப
வேண்டாம்.
அனுப்புகிறவர்களின்
ஆதங்கம்
புரிகிறது.
வீட்டுக்கு
ஒரு மரம்
இருக்கிறதோ
இல்லையோ
வீட்டுக்கு
ஒரு
விஜய் ரசிகர்
இருக்கிறார்.
ஆனால்
விஜய் வீட்டில்
மட்டும்
ஒருவரும்
இல்லை
போலிருக்கு
விஜயையும்
சேர்த்துதான்.